Nyheter

Nya regler om matavfall – inget fett i diskhon!

 Nya regler om matavfall – inget fett i diskhon!

Tänk dig att du har låtit en stekpanna med baconflott stå och svalna. Det tar inte lång tid innan fettet stelnar. På precis samma sätt beter sig fettet när man häller det i avloppet.
Det kan leda till problem i ledningarna. Fettet kan fastna i både avloppsrör och vattenlås och orsaka allvarliga proppar.Separat sortering av matavfall

Från den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för både hushåll och verksamheter att sortera ut matavfall. Den 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige ha fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in separat. Det är alltså dags att teckna abonnemang för den som inte redan har sådan insamling. Om ni inte har möjlighet att sortera ut matavfall separat kan ni söka dispens hos kommunen. Kontakta er kommun för närmare rådgivning.

Inga avfallskvarnar

Lagändringen innebär också att matavfallskvarnar som är kopplade till avloppsnätet förbjuds. Den som har sin avfallskvarn kopplad till en tank eller en avskiljare behöver dock inte göra något. Då uppfyller man kraven om separat insamling av matavfall.

Förbud mot fett i avloppet

Lagkravet om separat insamling av matavfall inkluderar också matfett och olja, och betyder att inget fett får hällas ut i avloppet. Matfett ska sorteras ut som matavfall eller lämnas till återvinningscentral.

Hur ska jag göra?

I stället för att hälla fettet direkt i avloppet kan du använda en bit hushållspapper för att torka ur stekpannan, eller kastrullen. Hushållspappret läggs i sin tur i påsen för matavfall. Låt gärna fettet stelna, så att det är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

Rör det sig om större mängder fett – exempelvis gammal frityrolja – lämnas det till återvinningscentralen. Du kan hälla det i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork på för enklare hantering. Många kommuner erbjuder trattar eller liknande hjälpmedel för att lättare kunna hälla fettet i en behållare.