Nyheter

Inget elstöd till bostadsrättsföreningar/företag som hade bundna elavtal, enl regeringsbeslut!

text från Skatteverket
Situationer som gör att företag (inkl BRF) inte kan få elstöd
* hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde
med samma fasta pris den 24 februari 2023, om avtalet gäller företagets (BRF) hela elförbrukning.

När det gäller ELSTÖDET så är inga beslut tagna om utbetalningar
och styrelsen återkommer när det börjar bli aktuellt.

/ Områdeskontoret