Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt

Ni som är intresserade av styrelsearbete kan kontakta valberedningen genom att Kontakta Föreningen.