Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för. Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande:

 • inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten,
 • ytskikten samt underliggande skikt som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt på rummens väggar, golv och tak samt undertak,
 • ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet, ventilation och informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de delar dessa är synliga i lägenheten
 • säkringsskåp, strömbrytare, eluttag, armaturer samt anordningar för informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de delar dessa är synliga i lägenheten
 • radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning)
 • varmvattenberedare (förutsatt att den inte är integrerad med anordning som föreningen svarar för enligt § 29)
 • brandvarnare
 • eldstäder
 • staket
 • lägenhetens innerdörrar med tillhörande karmar och säkerhetsgrindar
 • ytterdörr, balkongdörr och fönsterbågar
 • lister, foder, socklar och stuckaturer
 • glas i fönster, dörrar och inglasningspartier
 • till dörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar, brevinkast, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.
 • Bostadsrättshavaren svarar vidare för målning av insidan av ytter- balkong- och altandörrar, fönsterbågar, dörr- och fönsterkarmar samt inglasningspartier.
 • Bostadsrättshavaren svarar därtill för all egendom som bostadsrättshavaren eller tidigare bostadsrättshavare tillfört lägenheten. 

Balkong, altan, takterrass, uteplats
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan, takterrass eller uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. Vidare svarar bostadsrättshavaren för golvens ytskikt och insidan av sidopartier, fronter samt tak. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.

Våtutrymmen och kök
Beträffande våtutrymmen och kök gäller utöver vad som ovan sagts att bostadsrättshavaren svarar för all inredning och utrustning såsom bl. a:

 • ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt) på golv och väggar samt klämring runt golvbrunn
 • inredning och belysningsarmaturer
 • elektrisk handdukstork
 • vitvaror och sanitetsporslin
 • rensning av golvbrunn, sil och vattenlås
 • tvätt- och diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen
 • kranar inklusive kranbröst, blandare och avstängningsventiler
 • vitvaror
 • köksfläkt och ventilationsdon (om fläkten ingår i husets ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren för armaturer och strömbrytare samt för rengöring av dessa och byte av filter).

Föreningens ansvar
Bostadsrättsföreningen svarar för underhåll och reparationer av nedan inredning och installationer förutsatt att föreningen försett lägenheten med dessa:

 • ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och informationsöverföring samt ventilationskanaler vilka tjänar mer än en lägenhet
 • ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och informationsöverföring samt ventilationskanaler som inte är synliga i lägenheten
 • värmepanna/värmepump
 • vattenfyllda radiatorer och värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för målning)
 • golvbrunn
 • ytter- balkongdörrs karmar och fönsterkarmar
 • balkonginglasningsdörr med tillhörande karmar
 • fönsterbågar och fönsterkarmar
 • målning av utsidan av ytter- balkong- och altandörrar, fönsterbågar, dörr- och fönsterkarmar samt inglasningspartier
 • rökkanaler
 • fastighetsboxar, brevlådor

Rekommendationer 

 

Stopp i vask eller golvbrunn
Använd inga kemiska medel om Ni får stopp i vasken eller golvbrunnen. Kontakta områdeskontoret så får Ni hjälp.

Ventilationsdon
Ventilationsdonen behöver tas ner ett par gånger om året för att rengöras. Man lossar dessa genom att vrida medurs och utåt och rengör dem i ljummet vatten och diskmedel. Var noga med att ventilationsdonet kommer tillbaka på rätt plats eftersom varje don är inställt efter var i lägenheten detta sitter. Tätningsringar finns på kontoret.

Att plocka bort, ändra inställning, blockera eller byta ut ventiler är inte tillåtet. Ändring av en enda ventil kan påverka hela fastigheten.
Områdeskontoret har också filter till de vanliga ventilationsluckorna.