Tvättstugor och torkrum:

Man kan tvätta varje dag mellan 08.00-20.00.

Nedan följer lite allmänna regler.
Man kan tycka att det är sunt förnuft som vi presenterar, men tyvärr beter inte alla sig på ett godtagbart sätt. Det kostar både irritation och förstörd grannsämja samt pengar i form av bl.a. ökade städkostnader.

 • Till varje lägenhet finns det en tvättcylinder.
  BARA DENNA CYLINDER skall/får användas vid tvätt i de gemensamma tvättstugorna.
 • Låt cylindern sitta på dörren medan Du tvättar och tills Du är färdig med Ditt tvättpass. Respektera tvättiderna.
 • OBS! Du får aldrig ta en inte använd bokad tid.
 • Torkrummet har Du tillgång till en timme efter avslutat tvättpass.
 • I de s.k. tvärhusen finns det tillgång till fler tvättstugor. Dessa kan Du använda beroende på var Du bor på området.
 • Från allergisynpunkt är det inte tillåtet att röka eller att ta med husdjur till tvättavdelningen.
 • Papperskorgarna är endast avsedda till mindre avfall ex. det du sopar upp från golvet eller ludd från maskinerna. Övriga pappers- och plast-förpackningar skall kastas direkt på återvinningsstationen.
 • Lämna det inte till någon annan att städa efter Dig. Lämna utrymmet i det skick Du själv vill finna det.
 • Att strunta i att städa för att personen före Dig struntade i det, är inte ett konstruktivt beteende. Påtala för den som missköter sig att Du och alla vi andra inte accepterar beteendet.
 • I övrigt får sunt förnuft råda!

Mattvättstugor:

Mattvättstugor finns på V Skrävlingevägen 89 och 193. Bokning sker via områdeskontoret eller formuläret. För dessa tvättstugor gäller samma regler som för vanliga tvättstugor. OBS! Det går endast att tvätta i 40 grader i maskinerna.

Mangelrum:

Gammeldags, fina stenmanglar finns i flertalet hus och bokas utanför mangelrummet.
Kallmangel finns att tillgå i mangelrummen på V Skrävlingevägen 133 och 134. Bokning sker via Områdeskontoret eller formuläret.