Rökning
Tänk på våra allergiker och rök inte när Ni uppehåller i trapphus, källare, tvättstugor, hobbyrum och andra gemensamma lokaler.
Släng fimparna i uppsatta askkoppar. Tänk på att fimparna inte försvinner av sig själv.

Tänk på att fr.o.m. 2019-06-01 gäller lagen om rökförbud på lekplatser även hos oss. 

Balkonger
Det är inte tillåtet att vädra eller skaka mattor, täcken, sängkläder eller dylikt genom balkongfönstret.
Mata aldrig fåglar från balkong eller uteplats. Det drar till sig bl.a. råttor. 

Uteplatser
Uteplats i anslutning till bostadsrätten skall hållas i gott skick och skall vårdas väl.

  • Växter får inte vara högre än 2m. Bostadsrättshavaren svarar för klippning av befintlig gräsyta minst 0,5 m utanför uteplatsen. Planterar ni växter utanför staketet gäller 0,5 m gränsen utanför denna plantering.
  • Endast följande färgkoder får användas på uteplatsen.
  • Vid användning av uteplatsen skall vederbörlig hänsyn tas till övriga boende, framför allt vid användning efter 22.00.
  • På uteplatsen får inte monteras parabolantenner och inte heller andra föremål högre än 2 m eller föremål som på annat sätt kan upplevas störande eller skrymmande, t ex swimmingpool eller studsmatta.
  • Övriga fast monterade solskydd i form av t ex markiser, tältpaviljonger och dylikt, är inte tillåtna.
  • OBS! Vid borttagande av på fasaden uppsatta balkonglådor, belysning och dylikt skall plugg tas bort och hålet fogas med originalmaterial. 

Parabolantenner
Den som väljer att montera en parabolantenn på balkongen måste vara medveten om att antennen inte får monteras så att den kommer utanför balkongkanten.
Parabol får inte placeras på uteplatsen.

Musik & TV
Klagomål inkommer ofta till styrelsen beträffande hög ljudvolym på TV, spelande på radio, stereo o s v, särskilt vid fester och helgdagar. Tänk på att visa hänsyn även före 22.00 och visa alldeles extra hänsyn efter 22.00. Tala gärna om för Dina grannar att Ni skall ha fest och att Ni kanske kommer att väsnas något. Då vet man att det är tillfälligt, och har troligen större tolerans.

Du som skaffar utrustning för hemmabio tänk på att detta kan vålla mycket störningar om man använder denna i samband med starka bashögtalare. Därför vädjar styrelsen till de boende som har sådan utrustning att dämpa ljudet och inte använda den speciella högtalaren ”subwoofern” som fortplantar basljuden genom betongen. 

Tvättmaskin och diskmaskin i lägenhet
Tänk på att tvätt- och disk programmen ska vara avslutade till 22.00. 
Ni som har tvätt- eller diskmaskin i lägenheten är ansvariga för att installationen är fackmannamässigt utförd. Föreningen kräver att Du skaffar ett droppskydds underlägg. Detta gäller även kyl/frys. Kontakta Områdeskontoret för mer information.

 

Trapphusen
Enligt räddningstjänstens föreskrifter får inga föremål (undantag rollator) förvaras i trapphusen. Barnvagnar får inte heller parkeras här.
Det förekommer klagomål på att rökare kastar fimpar utanför trapphusen. Vi vädjar om att man skall låta bli detta. Använd befintliga askkoppar.
Är det regnigt eller kladdigt ute så använd fotskraporna i entrén. Det underlättar städningen.
Ställ inte ut soppåsar i trapphuset.


Källarutrymmen
Tänk på att uppsatta säkerhetsgrindar i källaren inte förändrar försäkringsbolagens bestämmelser. Undvik därför att förvara stöldbegärlig egendom i källarutrymmet.
Du bör ha en hemförsäkring som täcker eventuella skador.
För att ersättning skall utgå från hemförsäkringen vid översvämning skall förvarade föremål stå på pallar.


Barnvagns rum
Barnvagns rummen är endast avsedda för barnvagnar.


Cykelrum

Cykelrummen är endast avsedda för cyklar.

Gårdar
Det är inte tillåtet att ta bort gräs, buskar eller blommor i rabatterna för att plantera egna blommor.
Släng skräp och fimpar i respektive avfallsbehållare.
Vid trafik med alla typer av fordon inom området visa hänsyn och reducera farten.

Rastning av hundar och katter
Det är inte tillåtet att rasta hundar och katter inom området eller i gemensamma lokaler. ALLA hundar och katter SKA vara kopplade! Plocka upp efter era husdjur och släng påsarna i avsedd tunna utanför området, INTE i våra papperskorgar eller nedkast.