Föreningen har ett passagesystem med ”taggar” för öppning av dörrar och portar.
Normalt disponerar varje lägenhet 3 ”taggar”.

Förlorad tagg samt extra tagg kostar, Se Prislista


Söndrig tagg ersätts gratis när denna lämnas in.
Kopiering av tagg hos låssmed är förbjudet.

OBS! Förlorad tagg skall omgående anmälas till områdeskontoret för att bli spärrad.