Garage och parkeringsplatser finns att hyra.
Kontakta Områdeskontoret eller använd formuläret för att kontrollera kölistan. Kostnad se i Prislistan.

Det är möjligt att, i mån av tillgång, hyra P-plats på 3-månaderskontrakt om man har två bilar,
även om man har parkeringsplats eller garageplats, kostnaden betalas på områdeskontoret.

I garaget finns spolplatta med tillgång till kallt och varmt vatten för biltvätt. Denna spolplatta är till för dem som har plats i garaget. 

Regler

  • Garage eller P-plats följer inte automatiskt med vid en överlåtelse av lägenhet.
  • För att få hyra en P-plats eller garageplats, krävs att man äger en bil.
  • Bilinnehav ska styrkas med registreringsbevis eller, för firmabil, intyg från arbetsgivare. Ingen medlem kan erhålla mer än antingen en garageplats eller en p-plats.
  • Spolplattan får absolut inte användas till bilreparationer, oljebyte, motor tvätt eller liknande.
  • Om någon väntar på att tvätta bilen efter dig får du torka din bil på annan plats än spolplattan.
  • OBS! Ingenting får förvaras på garageplatsen.

MC:
MC-parkering finns i begränsad omfattning i garagen. 

Handikapp p-platser:
Vi har 7 st. handikapplatser på följande adresser:
V Skrävlingevägen 102, 124, 144, 187, 153, 117 samt 83. Dessa handikapplatser är avsedda endast för besökande.

Besöksplatserna:
Dessa är endast avsedda för besökare i föreningen. Boende som parkerar där riskerar att få böter.

Parkeringsbolag:
Security Assistance har ansvaret för övervakningen av parkeringsplatserna.
Om någon parkerar olovandes på plats som Du redan hyr, bör Du notera obehörig bils registreringsnummer och kontakta parkeringsbolaget 040-689 24 85, dygnet runt.
Vid kontakt för ev. överklagan på kontrollavgiften, ring 08-735 29 99, öppet helgfria vardagar 08.00 – 17.00.