Vid in- och utflyttning kan Du erhålla tillstånd för infart med lätt lastbil max 3,5 ton.

Kontakta Områdeskontoret i god tid innan behov av Lastning / Lossning.
Du får lämna en depositionsavgift. Se prislista.

Regler

  • Placera Ditt tillstånd till infart väl synligt i framrutan på bilen.
  • Vid passerandet av bommen måste man låsa denna för att få ut nyckeln ur låset.
  • Infart utan tillstånd är förbjudet, även om grinden är öppen.
  • Tänk på barnen, kör sakta inom området. Det gäller alla fordon.
  • Vid transport av mindre föremål, typ tv-apparater, vinterdäck osv. finns en mindre kärra att låna för detta ändamål.

 

OBS! Vid otillåten infart kan böter komma att uttas via vaktbolaget.