Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring hos Folksam. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. 


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment    Försäkringsbelopp
Brand, vatten- och inbrottsskador   Fullvärde
Allriskskada   200 000 kr
Max åldersavdrag vid en skada   20 000 kr
Självrisk   1500 kr 


Med reservation för ändringar.

Rabatt på försäkringar
Genom ditt boende i Riksbyggen får du 10 procents rabatt på hemförsäkringen. När du försäkrar ditt hem hos Folksam får du dessutom tillgång till 10 procents samlingsrabatt på många andra försäkringar.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Informationsblad Bostadsrättstillägg