Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Installera dimmer


Checklista för elsäkert hem
Läs Elsäkerhetsverkets checklista så får du en överblick om något behöver åtgärdas. Se dokument nedan.

 

Säkerhet
Jordfelsbrytaren i lägenheten känner av funktionsfel i inkopplade apparater och bryter strömmen vid fel.
Det förhindrar att du får ström genom kroppen om något går fel.
Bryt dock alltid elen via jordfelsbrytaren när du byter glödlampor eller gör annat underhåll som är kopplat till el.
Hushållsel är dödlig så var alltid extra försiktig.

 

Vad får jag göra själv?
Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur mm.
Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.
Läs praktiska råd och tips kring el för lekman, se dokument nedan.

 

Vatten

Vattenskador är vanligt och orsakar skador för ca 100 miljoner per vecka, året runt i Sverige.
Var därför försiktig, teckna hemförsäkring för bostadsrätt och se till att renoveringar sker enligt branschregler

 

Badrumsrenovering ska vara fackmannamässigt utfört
Föreningen kräver att renovering av våtrum ska vara fackmannamässigt utfört i enlighet med Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV),
samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
Vi rekommenderar att du endast anlitar hantverkare som har dessa behörigheter.

 

Några god råd

  • Anlita alltid behörig fackman för VVS-arbete eller arbete i kakel/våtrumsmatta
  • Täpp igen synliga borrhål med silikon 
  • Besiktiga badrummet om du är osäker på om tätskikt eller golvbrunn är tätt.
  • Avloppsdoft beror oftast på att vattenlås eller att någon anslutning till avlopp är otätt.
  • OM något skulle hända så har föreningen tecknat ett bostadsrättstillägg så du slipper ersätta vattenskador själv. Ingår det i din hemförsäkring kan du ta bort det.

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Elsäkerhetsverket checklista
Praktiska råd och tips kring el för lekman
Säkra köket mot vattenskador
Kök & Badrum - Vägen till ett lyckat arbete