Du kan sola/bada bastu varje dag mellan klockan 08.00-23.00. Lokalen finns i källaren V Skrävlingevägen 175.
Polletterna köps på områdeskontoret
Kostnad för ett bastubad samt polletter till solning, Se Prislista. .

Bokas på terminal vid entrédörren till lokalen.

Regler

  • För att basta utan målsman skall man ha fyllt 18 år.
  • Bastun / Solariet får bara användas av föreningens medlemmar.
  • Vid missbruk spärras taggen.