Balkonger

Det är inte tillåtet att bekläda balkongväggarna eller att måla desamma i annan kulör än den befintliga.
Endast följande färgkoder får användas inne på balkonger:
   Hus med gröna balkongskärmar: S 1005 - G 80 Y
   Hus med röda balkongskärmar:   S 1005 - Y 20 R
Väggarna är målade med vattenbaserad "Muresco"

Rullgardinerna ingår i byggnadernas utseende och får endast bytas ut mot samma mönster och färg.
Andra typer av gardiner är inte tillåtna.


Tillstånd för uteplatser

För att anlägga uteplats krävs att man fyller i blanketten "Förbindelse för anläggande" som finns nedan.
I blanketten finns de regler man förbinder sig att följa. Se även dokument för ritning samt färger.

Tillåtna färger till Uteplatserna

Enligt vårt bygglov får endast följande färger användas

Vid gårdar med gröna balkongskärmar:

Stolpar, överliggare  NCS 0505-G 50Y
Panel  NCS 2010-G 50Y


Vid gårdar med röda balkongskärmar:

Stolpar, överliggare  NCS 0505-Y 20R
Panel  NCS 1020-Y 20R

 

Ladda ned

Icon representing an icon