Att tänka på vid renovering av din lägenhet.
Du måste lämna in en ansökan till styrelsen innan renoveringen påbörjas. Blanketten, Ändring i lägenhet, finns längre ned på sidan.

Anlita fackman
Tänk på att all reparation och renovering skall göras på ett fackmannamässigt sätt. Framför allt gäller detta vid renovering av våtutrymmen. För det fall ett badrum renoveras på ett icke fackmannamässigt vis och det uppstår skador inom den egna bostadsrätten och/eller utanför denna, kan bostadsrättsinnehavaren anses vara vållande och därmed få ansvara för samtliga kostnader för åtgärdande av skadorna. Områdeskontoret kan rekommendera lämpliga entreprenörer som kan utföra badrumsrenoveringar till rimliga kostnader.

Golvbrunn
För Er som skall renovera badrummet svarar föreningen för bytet av golvbrunnen. Detta får inte göras av annan installatör.
Kontakta Områdeskontoret minst 14 dagar innan bytet skall ske. 

Uttag
Skruva inte bort TV-uttag eller tjänstefördelaren för internet, då detta kan göra så att dessa inte fungerar i hela huset.
Ev. felsökning och reparation kommer att debiteras lägenhetsinnehavaren.
Ta kontakt med områdeskontoret om ni är minsta osäker hur ni skall göra. 


Spisfläktar och torktumlare

Spisfläktar och torktumlare får absolut inte anslutas till fastighetens ventilationssystem enligt beslut från brandmyndigheter.
Föreningen rekommenderar att ni använder kolfilterfläkt respektive kondenstumlare. 


Tvättmaskin eller diskmaskin 

Tvätt- eller diskmaskin ska vara fackmannamässigt installerad. Föreningen kräver att Du skaffar ett droppskydds underlägg. Detta gäller även kyl/frys.
Kontakta Områdeskontoret för mer information.


Trivselregler

För allas trivsel får du bara renovera under vissa tider av dagen, se dokumentet "Trivselregler Renovering" nedan.
Blir det skräpigt i trappan när du forslar bort avfall städar du givetvis efter dig. Inget avfall får dumpas utanför områdeskontoret. 


Lämna intyg

Efter avslutad renovering skall styrelsen erhålla en rapport om att arbetet är slutfört och intyg lämnas om att arbetet är hantverksmässigt korrekt utfört.
Bifoga också den auktoriserade hantverkarens våtrumscertifikat.

Lycka till med renoveringen

Ladda ned

Icon representing an icon       

Trivselregler Renovering
Ansökan om ändring i lägenhet med not