Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med synpunkter och förslag till förbättringar.
Förslag kan mailas eller lämnas i områdeskontoret brevlåda. Ange ditt namn och lägenhetsnummer (3 siffror). Styrelsen diskuterar Dina förslag och försöker i möjligaste mån tillgodose Dina önskemål. 

E-post:  eller via formulär

Ordförande
Attila Forai

Vice Ordförande
Mujo Pondro

Sekreterare
Anders Franzen

Ledamot
Anette Rosengren

Riksbyggen
representant

Suppleant
Mario Mihovilovic
Jeton Momcilla
Camilla Göransson
Ermin Jelacic

Riksbyggen 
representant