Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med synpunkter och förslag till förbättringar.
Förslag kan mailas eller lämnas i områdeskontoret brevlåda. Ange ditt namn och lägenhetsnummer (3 siffror). Styrelsen diskuterar Dina förslag och försöker i möjligaste mån tillgodose Dina önskemål. 

E-post:  eller via formulär

Ordförande
Veton Kalici
   

Vice Ordförande
Attila Forai
      

Sekreterare
Anders Franzen

 

Ledamot
Mujo Pondro
 

Representant
Riksbyggen
 

Suppleant
Anette Rosengren

 

Suppleant
Stig-Arne Derle
 

Suppleant
Christl Ström

 

Representant
Riksbyggen