Namn: Riksbyggen Brf Gula Höja
Organisationsform: Bostadsrättsförening
Föreningen bildades: 1967
Byggnadsår: 1968-1970
Antal lägenheter: 648
Äkta/oäkta bostadsrättsförening: Äkta
Föreningen tillåter delat ägande: Ja
Föreningen tillåter juridisk person som köpare: Nej 
Mark: Tomträtt med Malmö stad till 2030-12-31

Allmänt om föreningen
Riksbyggens Brf Gula Höja består av 648 lägenheter fördelade på 29 trevåningshus.
Marken innehas med tomträtt genom ett tomträttsavtal med Malmö stad. Riksbyggen är ekonomisk förvaltare.

Avgift
Senast avgiften höjdes var den 1/1 2024. I månadsavgiften ingår vatten och bostadsrättstillägg.
Det tillkommer obligatoriska tillägg för; el fast avgift, värme, mervärdeskatt samt inglasning av balkong och fransk balkong.
Det tillkommer för förbrukningen av el som tillsammans med den fasta avgiften debiteras på avgiftsavin,
vilket innebär att summan man betalar till bostadsrättsföreningen varierar från månad till månad beroende på elförbrukningen.
Föreningen har som avsikt att höja avgiften varje år för att undvika större höjningar, detta sker i så fall 1/1.
Information om ev höjning kommer i november månad.

Höjningar per 2024-01-01
Grund avgiften - 9,5%
Elförbrukning - 1,96 kWh  (2023 = 1,64)
Övriga hyresavtal (parkering, extra förråd) - 3%

Medlemskap
Föreningen accepterar delat ägande ex mellan förälder/barn MEN föredrar att föräldrar köper och hyr ut i andrahand till barnet istället.
Skicka i så fall med ett följebrev med förklaring av situationen.

Kostnader för överlåtelse och pantsättning.
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid övergång av bostadsrätt ta ut en överlåtelseavgift som ska betalas av den 
förvärvande bostadsrättshavaren. Överlåtelseavgiften uppgår till ett belopp motsvarande två och en halv (2,5) procent av gällande
prisbasbelopp vid tidpunkten för överlåtelsen.

Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid pantsättning av bostadsrätt ta ut en pantsättningsavgift som ska betalas 
av bostadsrättshavaren (pantsättaren). Pantsättningsavgiften uppgår till ett belopp motsvarande en (1) procent av gällande 
prisbasbelopp vid tidpunkten när föreningen underrättas om pantsättningen.

Renoveringar 
1985-1986 Fönstren byttes till 2+1-glas aluminium
2003 Balkongerna byggdes ut och glasades in
2010 Jordfelsbrytare installerades i samtliga lägenheter
2010 Gemensam el infördes
2011 Byte av belysning i trapphusen rörelsestyrda LED-armaturer
2012 Installation av jordfelsbrytare
2016-2017 spolning av avloppsstammar.
2017 Kollektivt ansluta bredbandet (fiber) till Ownit
2017 Lekplatser
2016-2018 Omläggning av takpapp
2017-2019 Omfogning av fasader
2021 Byte av bredbandsleverantör till Sydantenn
2022-2023 Underhåll av föreningens värmecentraler.

Föreningen har upprättat en underhållsplan som följs.
Vatten- och avloppsstammar kontrolleras med jämna mellanrum, och anses vara i gott skick.
Elen är i gott skick och kontrolleras med jämna mellanrum.

Parkering
Garage och parkeringsplatser finns i föreningen (1plats/lgh). MC-parkering finns i begränsad omfattning. Kölista till samtliga parkerings alternativ.
Fri parkering i området längs Västra Skrävlingevägen. 

TV 
Kabel-TV med grundutbud ingår från Sydantenn Tele AB. (SVT 1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV6, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TV12, SVTB/24, Kunskapskanalen)
www.sydantenn.se/gulahoja 

Bredband 

Går att beställa via Sydantenn Tele AB som föreningen har avtal med.  
www.sydantenn.se/gulahoja  (Grundfunktion ingår ca 2 Mbit/s)

Gemensamma utrymmen:
Totalt 36 tvättstugor är placerade i källarna, fördelade på de olika husen. Utrustat med tvättmaskin, torktumlare samt torkrum.
Källare med barnvagnsrum och cykelrum.
Föreningen har en fritidslokal, träningslokal, bastu och solarie och bordtennis.

Övrigt
Föreningen har ett passage system med taggar för öppning av dörrar och portar, 3 taggar per lägenhet.
Till varje lägenhet finns ett lägenhetsförråd placerat i källaren .

OBS!
Föreningen har 30 dagar (för godkännande) från det att skriftlig ansökan om medlemskap kommit in till föreningen, tänk på att ansökan går via Riksbyggen.
Det görs en lägenhets tillsyn fr o m 20220101 inför varje överlåtelse. Områdeskontoret kontaktar säljaren när överlåtelse kommit in.

Separat avtal mellan lgh innehavare och föreningen finns för alla lgh på 1 vån med uteplatser. Ny medl ska teckna nytt avtal för uteplats
på områdeskontoret.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Överlåtelse